Artykuły

ADHD. Kryteria diagnostyczne.

Kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) według DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) obejmują objawy w dwóch głównych kategoriach: brak uwagi oraz nadpobudliwość/impulsywność.

Czytaj więcej

Niezdiagnozowane ADHD. 5 dalekosiężnych konsekwencji.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) może kojarzyć się nam się z dziećmi, które mają problemy z impulsywnością, zdolnością skupienia i ogólnymi trudnościami w życiu szkolnym. Wielu dorosłych jednak również zmaga się, najczęściej nieświadomie, z wieloma konsekwencjami niewykrytego zaburzenia oraz trudności z nim związanych. Brak właściwego podejścia do tematu prowadzi do wielu dalekosiężnych konsekwencji. Kluczowa jest właściwa diagnoza i wsparcie. Twoje życie oraz życie wielu osób może mieć po prostu lepszą jakość, jeśli poznacie swoje indywidualne cechy, zdolności i trudności, które w niektórych przypadkach mogą nawet zaletami.

Czytaj więcej

Szantaż emocjonalny – style szantażu, jak go rozpoznać i dlaczego ludzie go stosują?

Szantażysta może jawić się nam jako bezlitosna osoba, która bezpardonowo dąży do wyegzekwowania swoich żądań, jednak nasi bliscy szantażyści mogą być na ogół miłym osobami. Do szantażu uciekają się jedynie w momencie „nadepnięcia na odcisk”, gdy w jakiś sposób zaburzamy ich poczucie spokoju oraz ich oczekiwania co do naszego zachowania i wyborów. Za szantażem kryje się poczucie niepewności, lęk o utratę kontroli, nieumiejętność wyrażania własnych potrzeb, uczuć i emocji w sposób szanujący suwerenność drugiej osoby.

Czytaj więcej

Czy toksyczny (narcystyczny) partner lub partnerka celowo wybiera „słabe” osoby w związkach?

„Coś ze mną nie tak”, „jestem bezwartościowy(a)”, ciągle robię coś źle, jestem nie w porządku i wiele innych - to dość powszechne przekonania ofiar narcystycznej przemocy. Odpowiadając na pytanie z tytułu – oczywiście, że nie.

Czytaj więcej

Rodzaje (typy) narcyzmu.

W narcyzmie wyróżniamy narcyzm wielkościowy (jawny) oraz narcyzm wrażliwy (ukryty). Wendy T. Bechary (2013) na gruncie wieloletniego doświadczenia terapeutycznego i rozwijania wiedzy rozwija te rozróżnienia na dwa typy narcyzmu i dodaje charakterystyczne dla danych typów zachowania, typ rozpieszczony zależny oraz typ doświadczający deprywacji zależny.

Czytaj więcej

Najpowszechniejsze mity na temat depresji

Mity na temat depresji są wciąż żywe w naszym społeczeństwie, choć widać progres w postrzeganiu zdrowia psychicznego. W artykule znajdziesz najpopularniejsze mity.

Czytaj więcej

Jak radzić sobie z "fakenewsami" i krytycznie analizować doniesienia medialne?

Włącz krytycznie myślenie! - powiedziałby zapewne prof. Zimbardo. W dobie tysięcy nieprawdziwych informacji to nie lada wyzwanie! Poznaj skuteczne sposoby na weryfikowanie informacji, szczególnie takich które bezpośrednio wpływają na twoje bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne czy finansowe. Ludzie niekiedy szerzą nieprawdziwe informacji nieświadomie, inni zaś chcą wykorzystać naszą niewiedzę lub/i nieuwagę i być może zarobić naszym kosztem.

Czytaj więcej

Sen w depresji. Dlaczego jest taki ważny?

To dość oczywiste, że dobry sen jest jednym z koniecznych elementów, potrzebnych do utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. Długotrwałe problemy i jego zaburzenia będą odbijać się na naszym zdrowiu. O ile sporadyczne kłopoty z zaśnięciem nie są powodem do zmartwień, ponieważ wszyscy miewamy gorsze lub bardziej stresujące okresy, tak przedłużające się, chroniczne problemy z jakością snu, powinny nas skłonić do zmiany i poprawy tego stanu rzeczy.

Czytaj więcej

Style / typy przywiązania u dziecka

Jednym z tematów, który może ciekawić obecnych i przyszłych rodziców to kształtowanie się typów przywiązania u dziecka. Niektóre dzieci zdają się dobrze czuć w obecności obcych, kiedy ich opiekun jest z nimi, podczas gdy inne lgną do mamy i są bojaźliwe. A jeszcze inne zdają się raczej nie zwracać uwagi na to, kto jest w pobliżu.1

Czytaj więcej

Lęk (fobia) przed matematyką to realny problem w szkolnych ławkach. Jak go pokonać?

Pamiętasz jeszcze lekcje matematyki? "Odpytywanie" pod tablicą? Jak się wtedy czułaś/czułeś? Sprawiało Wam to przyjemność czy było ogromnym stresem i udręką?

Czytaj więcej