Jak wzmocnić w sobie kreatywność?

Jak zapanować na silnym stresem?

Jak przetrwać w Polsce, krainie ofiarek i smutasow? Czy lepiej wyemigrować?

Co zrobić, żeby zarobić i się nie narobić i żeby było zrobione?

Jak rozpoznać, zauważyć, odnaleźć, obserwować, własne, zakorzenione schematy, wzorce? Jak dotrzeć do tych głębokich, obserwując swoje myśli myśli, emocje i zachowanie?

Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub abym poruszył ważny dla Ciebie temat, zajrzyj na mój Instagram. Przynajmniej raz w tygodniu zbieram tematy do opracowania.