przemoc, manipulacje i nadużycia

Szantaż emocjonalny – style szantażu, jak go rozpoznać i dlaczego ludzie go stosują?

Szantażysta może jawić się nam jako bezlitosna osoba, która bezpardonowo dąży do wyegzekwowania swoich żądań, jednak nasi bliscy szantażyści mogą być na ogół miłym osobami. Do szantażu uciekają się jedynie w momencie „nadepnięcia na odcisk”, gdy w jakiś sposób zaburzamy ich poczucie spokoju oraz ich oczekiwania co do naszego zachowania i wyborów. Za szantażem kryje się poczucie niepewności, lęk o utratę kontroli, nieumiejętność wyrażania własnych potrzeb, uczuć i emocji w sposób szanujący suwerenność drugiej osoby.

Czytaj więcej