narcyzm

Rodzaje (typy) narcyzmu.

W narcyzmie wyróżniamy narcyzm wielkościowy (jawny) oraz narcyzm wrażliwy (ukryty). Wendy T. Bechary (2013) na gruncie wieloletniego doświadczenia terapeutycznego i rozwijania wiedzy rozwija te rozróżnienia na dwa typy narcyzmu i dodaje charakterystyczne dla danych typów zachowania, typ rozpieszczony zależny oraz typ doświadczający deprywacji zależny.

Czytaj więcej